vragen en antwoorden
aanwijzingen deel 1
aanwijzingen deel 2
aanwijzingen deel 3
ervaringen van deelnemers
artikelen, geluidsfragmenten en video's
zelfrealisatie ofwel verlichting

Zelfonderzoek & Zelfrealisatie
In zelfonderzoek wordt de aard van het 'Zelf' onderzocht. Het draait om de vraag: Wat is 'Ik'? Hier wordt gedoeld op de 'ik' in 'Ik wil dit of dat' en in 'Ik denk zus of zo'  en 'Ik ben die en die'. Zelfonderzoek eindigt in Zelfrealisatie. Zonder realisatie blijft het onderzoek doorgaan. En als zelfonderzoek uiteindelijk wegvalt, blijft zelfealisatie over.

In zelfrealisatie wordt er gerealiseerd dat het idee en gevoel van een ‘ik’ niet meer is dan een verschijning. Een wonderbaarlijke verschijning in de volle leegte. Daarna kunnen dit idee en gevoel en alle persoonlijke gevoelens die daaruit voortvloeien, in vrijheid (als opwindend spel) volledig worden ontmoet.

'Vrijheid van het zelf' betekent niet dat er geen zelf meer wordt bedacht, maar dat het duidelijk is dat het idee en het gevoel van een 'ik' (en alles wat daaruit voortvloeit) slechts een actieve verbeelding is. Een onpersoonlijke verbeelding. Gewoon een beweging in de Stilte.

Nadat de waarheid van de leegte is ontdekt, kan er 'vrijheid in het zelf' ontstaan. Nu kunnen de gevoelens die horen bij identificatie met gedachten volledig worden ontmoet. Elke weerstand die ontstaat door het geloof in ideeen over jezelf (bijv. Ik ben een mislukkeling) hoeft nu niet meer te worden 'doorzien' als zijnde een illusie, maar kan nu vrijwillig worden geloofd, zodat het volle gevoel (bijv. van mislukkeling zijn) in het lichaam aanwezig kan zijn. Zelfs op het eerste oog absurde ideeen over 'jou' kunnen nu worden geloofd (bijv. ideeen die je partner over je heeft ;-). Het hart zal duizend keer breken en uiteindelijk staakt het verzet tegen welk gevoel danook volledig. Elk idee en gevoel kan dan volledig worden ontmoet. In elke volledige ontmoeting ontstaat spontaan liefde, liefde zonder oorzaak. Alles-omarmende Liefde voor elk aspect van 'Dit' neemt dan de overhand. Dan is vrijheid van en in het zelf gerealiseerd.

URU stimuleert het zelfonderzoek met behulp van pointers (aanwijzingen). Wij hebben de aanwijzingen onderverdeeld in twee delen. De aanwijzingen in het eerste deel zijn erop gericht om je te laten ontdekken dat de vele bewegingen om je heen -specifiek geluid, beeld en gevoel- vanzelf gebeuren, tijdelijk zijn, niet van jou afkomstig zijn en niet aan jou gericht zijn. Met beeld en geluid is dat vrij eenvoudig in te zien. Maar met gevoel komt dat inzicht vaak wat later. Wat je zal ontdekken, is dat beeld, geluid en gevoel onafhankelijk van 'jou' zijn en dat 'jij' onafhankelijk van beeld, geluid en gevoel bent. Dat zijn de eerste bevrijdende inzichten.

De tweede set pointers gaat een stuk dieper in op het doorzien van de zelfillusie. Door de aanwijzingen te volgen kan gezien worden dat gedachten pas een gevoel opleveren als ze geloofd worden door jou. Of accurater gezegd: gedachten leveren pas een gevoel op wanneer je gelooft dat de 'ik' of ''jij' in de gedachte echt bestaat. Je ontdekt zo ook dat gedachten geen gevoel opleveren als je de 'ik' of 'jij' erin niet meer gelooft. In het begin is dat heel raar om te ontdekken. Je ziet dat gedachten niet zonodig hoeven te stoppen. Ook doorzie je de gigantische fantasiewereld die het geloof in gedachten veroorzaakt. En je ontdekt nu goed het verschil tussen je 'eigen' verbeelding en de onafhankelijke wonderlijke werkelijkheid van het bestaan. Als laatst wordt er gezien dat zelfs midden in identificatie er geen 'Ik' is. Er is niemand die identificeert, en toch een zeer persoonlijk en echt gevoel door de beweging van identificatie. Ondanks het echte en persoonlijk lijkende gevoel, wordt nu duidelijk dat nergens een 'kern' of een 'ik' aanwezig is. Zelfs het idee en 'echte' gevoel van een kern of een ik is onpersoonlijk. Zomaar ontstaan vanuit mentale en fysieke conditionering. Uiteindelijk zie je dat identificatie net zo onpersoonlijk is als een geluid of lichtstraal. Wat overblijft is een ongrijpbare liefdevolle verwondering voor wat ontstaat en op hetzelfde moment weer vergaat. Nu ontstaat de bereidheid om steeds meer 'persoonlijke' gevoelens volledig te ontmoeten.

De derde set pointers pointers zullen erop gericht zijn om elk gevoel dat kan ontstaan door welke vorm van identificatie dan ook volledig te ontmoeten. Met ontmoeten bedoelen we hier: bewust geloven, toelaten en volledig voelen. Dit is de exact tegengestelde beweging van het hiervoor beproken "doorzien van de zelf-illusie". Waar de eerste twee sets pointers naar de alomvattende Stilte wijzen, wijzen deze derde set pointers meer naar de alomvattende Liefde.

Vergeet niet dat alle aanwijzingen slechts tijdelijke hulpmiddeltjes zijn in het doorzien van de illusie. Eenmaal doorzien, verbranden de hulpmiddelen vanzelf. Zelfonderzoek staakt uiteindelijk zichzelf. Strikt genomen zijn deze hulpmiddeltjes niet noodzakelijk om de volle omvang van de illusie te doorzien, maar soms kunnen ze handig zijn. In elk geval verschijnen ze hier nu zomaar op deze website. Ze zijn van niemand en ze zijn voor niemand, zomaar ontstaan in zichzelf. Doe ermee wat je wilt.